Dziecko

Obowiązkiem rodziców jest opieka nad dzieckiem. Władza rodzicielska rozumiana jest właśnie przez pryzmat prawa oraz obowiązków, jakie posiadają rodzice względem swego dziecka. Są sytuacje, w przypadku których rodzice niewłaściwie wykonują swoje obowiązki i wtedy można odebrać im prawa rodzicielskie. Dziś dowiecie się, jak odebrać owe prawa ojcu, który jest przemocowcem.

Władza rodzicielska – o czym należy pamiętać?

W momencie narodzin dziecka powstaje władza rodzicielska. Pod ową władzą dziecko pozostaje do ukończenia 18 roku życia. Wszystkie obowiązki oraz prawa jakie mają rodzice znajdują się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Rodzice mają wykonywać swoją władzę zgodnie z potrzebami i dobrem dziecka oraz interesem społecznym. Jeżeli jeden z rodziców, tutaj np. ojciec, jest przemocowcem, to nie spełnia właściwie swoich obowiązków, a więc może zostać pozbawiony całkowicie prawa rodzicielskiego. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, jak należy rozumieć słowo „przemocowiec”. Jeżeli ojciec stosował przemoc wobec dzieci, co dotyczy zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej, jego prawa rodzicielskie mogą zostać nie tylko ograniczone, lecz może zostać ich pozbawiony. Rzeczą nadrzędną jest dobro dziecka i właśnie tą zasadą musi kierować się sąd, podejmując decyzję.

Odebranie władzy rodzicielskiej – jak pozbawić ojca praw i kiedy może to nastąpić?

Odebranie władzy rodzicielskiej może nastąpić z kilku przyczyn. Jednym z powodów jest istnienie trwałej przeszkody w wykonywaniu swoich obowiązków. Tę przesłankę można rozumieć jako wyjazd za granicę rodzica na dłuższy okres, brak zainteresowania własnym dzieckiem czy chorobę bądź wieloletnie odbywanie kary więzienia. Ale do pozbawienia praw rodzicielskich może również dojść w sytuacji, gdy ojciec nadużywa swojej władzy i pod tą przesłanką mieści się choćby nakłanianie dziecka siłą do zachowań niezgodnych z prawem, rozpijanie czy wykorzystywanie do pracy. Ale przesłanką może być też przemoc względem partnerki. Jeżeli dziecko wychowywane jest we wrogości wobec matki, to również sąd ma prawo odebrać władzę rodzicielską ojcu. Wszystkie zachowania, które są przejawem przemocy fizycznej bądź psychicznej mogą być właśnie powodem całkowitego odebrania praw. Jeżeli dojdzie do przemocy, to trzeba wiedzieć, że nie zawsze władza rodzicielska będzie odebrana. Może bowiem się okazać, że ojciec nie kieruje się złą wolą, tylko sam został tak wychowany i nie zna innych metod. W takim przypadku sąd może ograniczyć jego prawa i nakazać ukończenie kursu na temat wychowania. Dopiero po pozytywnej opinii czy to psychologów czy pedagogów oraz kuratora może otrzymać pełnię praw rodzicielskich.

kłótnia

Jak pozbawić ojca praw rodzicielskich?

Pozbawić ojca praw rodzicielskich może tylko i wyłącznie sąd na podstawie zebranych dowodów. Warto udać się do adwokata w Warszawie, który pomoże zebrać dowody, ale też doradzi Wam, jak powinniście postępować, aby nie eskalować sytuacji. Jednocześnie każdy przejaw przemocy czy nadużyć wobec dziecka trzeba zgłaszać na policję oraz do opieki społecznej. Ojciec powinien mieć zakaz kontaktu z dzieckiem aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Trzeba jeszcze wiedzieć, że pozbawienie praw rodzicielskich nie oznacza wcale, że rodzic nie ma prawa do kontaktu z dzieckiem. Jednak w przypadku przemocy sąd może zakazać takich kontaktów nawet w obecności kuratora. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza też, że ojciec nie jest zobligowany do płacenia alimentów.

O czym jeszcze trzeba wiedzieć, gdy chce się pozbawić ojca praw rodzicielskich?

W razie pytań czy wątpliwości pomoże warszawski adwokat, który ma doświadczenie w tego typu sprawach. Jak już wspominaliśmy ojciec pozbawiony praw rodzicielskich nadal może być zobligowany do płacenia alimentów na swoje dziecko. Jeżeli sąd nie zadecyduje inaczej, ojciec dziecka ma prawo do kontaktu z nim, ale zazwyczaj musi się to odbywać w obecności kuratora. Musicie jeszcze wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie dziecko nadal będzie dziedziczyć po ojcu, mimo pozbawienia go praw rodzicielskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj