Wynajem lub leasing – jak uzyskać ciężki sprzęt budowlany niskim kosztem?

0
378

Sezon budowlany powoli dobiega końca. Okres jesienno-zimowy to doskonały czas na zmodernizowanie oraz doposażenie własnego parku maszynowego. Ze względu na sezonowość branży, przedsiębiorstwa budowlane coraz rzadziej decydują się na zakup ciężkiego sprzętu budowlanego, wybierając leasing albo wynajem krótko- lub długoterminowy.

Charakterystyka i koszt leasingu operacyjnego i finansowego na ciężki sprzęt budowlany

Leasing to dość popularna forma zewnętrznego finansowania, która pozwala uzyskać dostęp do dowolnych maszyn budowlanych bez zamrażania kapitału firmy i ponoszenia całkowitych kosztów zakupu. Firma leasingowa zobowiązuje się oddać wybrany sprzęt budowlany do dysponowania leasingobiorcy w zamian za regularne spłacanie go w comiesięcznych ratach leasingowych. Na rynku możemy spotkać się z dwoma rodzajami leasingu – leasingiem operacyjnym i finansowym.

Leasing operacyjny umożliwia rozliczanie rat leasingowych wraz z VAT-em jako kosztów prowadzenia działalności. Sprzęt budowlany pozostaje własnością firmy leasingującej przez cały okres spłacania rat przez leasingodawcę. Po opłaceniu wszystkich rat leasingobiorca może stać się pełnoprawnym właścicielem sprzętu, gdy zdecyduje się na jego wykup po cenie ustalonej podczas zawierania umowy. Leasing operacyjny pozwala rozłożyć płatność podatku VAT w ratach, a przez to jest on mniejszym obciążeniem finansowym dla firm.

Podpisując umowę na leasing finansowy, przedsiębiorca zobligowany jest do opłacenia podatku VAT w całości przy pierwszej racie leasingowej. Co więcej, leasingobiorca po zakończeniu trwania umowy leasingowej staje się właścicielem przedmiotu leasingu. Do kosztów prowadzenia działalności w przypadku leasingu finansowego można odliczać jedynie odsetki z rat leasingowych i koszty amortyzacji. Zależnie od parametrów umowy, wiarygodności przedsiębiorstwa, wysokości wkładu własnego i indywidualnych ustaleń z leasingodawcą, koszt leasingu może wahać się w granicach od 106% do nawet 130% wartości leasingowanego sprzętu budowlanego.

Charakterystyka wynajmu ciężkiego sprzętu budowlanego

Wynajem sprzętu budowlanego jest obecnie coraz popularniejszą formą uzyskania dostępu do wybranych maszyn. Wynajem krótkoterminowy pozwala przedsiębiorstwom wykonywać specyficzne, krótkotrwałe i dorywcze prace na placach budów, a wynajem długoterminowy umożliwia transparentne i wolne od dodatkowych obowiązków użytkowanie sprzętu w sezonie.

Wynajem względem leasingu odznacza się kilkoma zaletami. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć możliwość rozpoczęcie użytkowania sprzętu niemal od ręki, bez konieczności oczekiwania na decyzję. Co więcej, umowy wynajmu są bardziej elastyczne i mogą być dopasowane do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Firma wynajmująca sprzęt budowlany zobowiązuje się do przeprowadzania przeglądów, wszelkich napraw i konserwacji maszyn budowlanych, ubezpieczenia ich oraz dostarczenia najemcy w pełni sprawnych technicznie. Do firmy wynajmującej sprzęt należy jedynie regularne comiesięczne regulowanie opłat wynikających z tytułu wynajmu. Rozwiązanie to znacząco ujednolica koszty ponoszone z tytułu użytkowania maszyn, ułatwia księgowość oraz planowanie wydatków.

Szukasz sprawdzonej wypożyczalni dźwignic, suwnic i innego sprzętu budowlanego? Sprawdź ofertę firmy dźwigowej Urbanek na stronie internetowej http://dzwignice.pl/serwis-urzadzen-dzwigowych/zurawie-wiezowe/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here