upadlosc spolki

Prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem. Zdarza się, że przez pewien czas spółka może być niewypłacalna – jeśli taki okres nie trwa długo, to raczej nie stanowi zagrożenia dla prowadzonej działalności. Niestety, w niektórych wypadkach niewypłacalność doprowadza do upadłości przedsiębiorstwa. Co powinno się wiedzieć, planując złożyć wniosek o upadłość spółki?


Co oznacza upadłości spółki?


Upadłość spółki oznacza, że jest ona niewypłacalna, zatem nie ma możliwości uregulowania zobowiązań finansowych. Zagadnienia związane z upadłością szczegółowo opisuje Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Przepisy tego aktu prawnego dotyczą nie tylko spółek, ale także między innymi osób fizycznych i osób prawnych. Okres niewypłacalności, który może stanowić podstawę do ogłoszenia upadłości, musi być dłuższy niż trzy miesiące, a suma niewypełnionych zobowiązań powinna przekraczać 10% wartości bilansowej danego przedsiębiorstwa. Liczy się zatem odróżnienie niewypłacalności trwałej od niewypłacalności okresowej. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie zostaną spełnione określone warunki – podstawą do oddalenia wniosku może być chociażby nieposiadanie przez spółkę majątku, który wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania.


Warto zwrócić uwagę na odróżnienie upadłości likwidacyjnej od układu naprawczego. W pierwszym przypadku prawo do gospodarowania majątkiem dłużnika przejmuje syndyk. W drugim przypadku dłużnik nadal może zarządzać swoim majątkiem, ale jest kontrolowany przez nadzorcę sądowego. Układ naprawczy może zostać zaakceptowany przez sąd wtedy, kiedy zostanie wykazane prawdopodobieństwo, iż likwidacja przedsiębiorstwa sprawi, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w niższym stopniu niż w przypadku kontynuacji jego działalności.


Wniosek o upadłość spółki – kto może złożyć


Prawo do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ma dłużnik bądź każda osoba będąca jego wierzycielem. Mogą to zrobić także inne podmioty określone w ustawie. Warto wspomnieć, iż w przypadku, kiedy dłużnik jest osobą prawną, to wniosek może złożyć każdy, kto jest uprawniony do reprezentowania określonej spółki i prowadzenia jej spraw. Należy pamiętać, że od dnia, w którym zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości, dłużnik ma obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenia upadłości w terminie nieprzekraczającym trzydziestu dni. Jeśli dłużnik zdaje sobie sprawę, że niedługo będzie trzeba złożyć wniosek o upadłość Poznań zaleca stosowanie się do właściwych przepisów.


Wniosek o upadłość spółki gdzie złożyć w Poznaniu?


Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca, gdzie prowadzona jest działalność. Dla dłużników składających wniosek o upadłość spółki Poznań przewidział specjalny XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, który rozpoznaje sprawy związane na przykład z wnioskami o ogłoszenie upadłości osób prawnych oraz wnioski o wszczęcie postępowania naprawczego. Dla planujących złożenie wniosku o upadłość Poznań umiejscowił odpowiedni wydział gospodarczy sądu rejonowego przy ul. Młyńskiej 1a.


Jak wygląda ogłoszenie upadłości spółki?


Proces związany z ogłoszeniem upadłości spółki rozpoczyna się wraz ze złożeniem odpowiedniego wniosku. Wniosek o upadłość spółki powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak: imię oraz nazwisko dłużnika, nazwa spółki bądź jej numer w KRS, adres siedziby spółki, uzasadnienie złożonego wniosku. W postępowaniu upadłościowym istotna jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, zatem jeśli dokumenty składa dłużnik, to do wniosku powinny zostać dołączone między innymi: aktualne sprawozdanie finansowe, aktualny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników, spis wierzycieli. Złożenie wniosku o upadłość wymaga uiszczenia stosownych opłat. Dla tych, którzy planują ogłoszenie upadłości spółki Poznań zamieścił potrzebne informacje na stronie sądu rejonowego.


Sąd zwykle dokonuje rozpoznania sprawy na posiedzeniu o charakterze niejawnym. Postanowienie dotyczące ogłoszenia upadłości zostaje wydane w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Warto przypomnieć, że w postępowaniu upadłościowym postępowania zabezpieczające zostaje przeprowadzone przez sąd z urzędu. Kiedy nastąpi ogłoszenie upadłości spółki, wtedy do postępowania dołącza syndyk. Jego rola polega na likwidacji majątku przedsiębiorstwa i rozliczeniu się z wierzycielami.


Złożenie wniosku o upadłość spółki nie jest łatwą decyzją. Dla wielu osób oznacza to utratę prowadzonego przez wiele lat przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, iż nie powinno się zbyt długo zwlekać ze złożeniem wymaganych dokumentów, gdyż niedopilnowanie terminów może zakończyć się posądzeniem o działanie na szkodę spółki.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments