Wymagania dokumentacyjne

0
82

Ten wątek stworzyliśmy specjalnie dla osób, które podjęły już decyzję o skorzystaniu z leasingu. Chcemy tym osobom naświetlić, jaką dokumentację w większym lub mniejszym stopniu będą musiały skompletować. Zaznaczamy, że nie każda firma będzie żądała dokładnie takiego zestawu dokumentów, jednak powinien on być bardzo zbliżony.

1. Osoba cywilna prowadząca działalność gospodarczą:

– NIP

– REGON

– dowód osobisty

– bankowa karta wzorów podpisów

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (takowe zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc)

– deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

2. Spółdzielnie:

– odpis z rejestru spółdzielni (ważny 3 miesiące)

– NIP

– REGON

– statut spółdzielni

– bankowa karta wzorów podpisów

– dowody osobiste osób upoważnionych do reprezentowania spółki

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (ważne 1 miesiąc)

– deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

3. Spółki kapitałowe:

– wypis z RHB lub KRS (ważny 3 miesiące)

– NIP

– REGON

– bankowa karta wzorów podpisów

– dowody osobiste osób upoważnionych do reprezentowania spółki

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (ważne 1 miesiąc)

– deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

– w przypadku gdy wartość przedmiotu leasingu przekracza wartość udziałów/akcji wymagane jest poręczenie osobiste
osób upoważnionych do reprezentowania spółki gdy całkowita wartość brutto zobowiązań z umowy leasingu przekracza dwukrotnie wartość udziałów/akcji

– wymagane jest potwierdzenie notarialne uchwała wspólników udzielająca zgody reprezentantom spółki na zawarcie umowy leasingu chyba że umowa spółki zawiera klauzulę upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązań w odpowiedniej wysokości

4. Spółka cywilna:

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników

– NIP

– REGON

– umowa spółki

– dowody osobiste wspólników

– bankowa karta wzorów podpisów

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (ważne 1 miesiąc)

– deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

5. Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna:

– wypis z RHB lub KRS (ważny 3 miesiące)

– NIP

– REGON

– umowa spółki

– bankowa karta wzorów podpisów

– dowody osobiste wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (ważne 1 miesiąc)

– deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

Andrzej Miśko

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here