Jak wybrać rzetelnego sprzedawcę energii elektrycznej dla swojej firmy?

Rzetelna firma ma jasno sprecyzowane umowy, nie zawierające żadnych ukrytych dodatkowych zobowiązań. Przejrzyste cenniki regulaminy, kompleksowa, fachowa obsługa klienta jest podstawą do nawiązania długotrwałej, opartej na partnerstwie współpracy z klientem. Rzetelne firmy latami budują swój wizerunek. To szczególnie trudne zadanie firm branży energetycznej. W warunkach permanentnych wzrostów cen produkcji prądu i interwencjonizmu państwowego tylko najlepsze firmy zasługują na miano rzetelnych.  

Jak zacząć wybór sprzedawcy energii elektrycznej?

Poszukiwania należy zacząć od oceny funkcjonowania firmy na rynku.  Stabilność firmy potwierdza jej rzetelność i możliwości sprawnego działania na rynku energetycznym. Przykładem może być oferta prądu od Spółki Po Prostu Energia (zobacz: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/) , która należy do szwajcarskiej Grupy Alpiq, działającej od ponad 100 lat w europejskiej a od 18 lat w polskiej energetyce. Cena prądu jest dla wielu klientów podstawowym kryterium wyboru sprzedawcy.

Kryteria zdalnej oceny rzetelności sprzedawcy prąd

W internetowych porównywarkach sprawdzamy ceny prądu u interesujących nas sprzedawców. Po tym etapie selekcji na stronie internetowej możemy zapoznać się ze szczegółową ofertą firmy, która nas zainteresowała. Rzetelna firma powinna mieć przejrzystą stronę. Na stronie powinny być zamieszczone aktualne oferty, wzory podstawowych umów, wzory regulaminów sprzedaży, warunki reklamacji, opisane warunki migracji i formalności z nimi związane. Cenniki  taryf oraz pozostałe dokumenty powinny być napisane w sposób zrozumiały dla klienta, bez zawiłości językowych, ukrywających niedogodne dla klienta treści. Pracownik infolinii powinien wyjaśnić klientowi wszelkie wątpliwości. Przejrzystość dokumentów, fachowość pracowników, brak ukrytych kosztów i umiarkowane ceny świadczą o rzetelności firmy.

Czy cena jest podstawowym kryterium oceny sprzedawcy prądu?

Sprzedawcy prądu w Polsce kupują hurtowo prąd na warszawskiej TGE lub bezpośrednio od wytwórców (np. w przypadku energii odnawialnej). Różnice cen zaopatrzeniowych zależą od sprawności kupującego. W rezultacie niewiele się różnią. W warunkach konkurencji cenowej firmy szukają różnych możliwości generowania dodatkowego zarobku np. podnoszenie opłaty handlowej. Rzetelne firmy nie stosują takich praktyk. Zyskowność firmy opierają na umiejętnie prowadzonej polityce zakupowej i stałym powiększaniu bazy klientów.  

Niskie ceny, pro-klienckie podejście, jasne regulaminy, kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie zmiany sprzedawcy prądu – to ważne cechy, które stanowią o rzetelności firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here