Jak przeprowadzić likwidację spółki z o.o.?

0
642

Likwidacja spółki z o. o. to proces zaprzestania jej działalności. Zasadniczo składają się na nią 4 elementy, które krótko opiszemy w poniższym artykule. Zapoznanie się z tym szkicowym omówieniem tematu likwidacji spółki z o. o. pozwoli nabrać wstępnej orientacji i może być dogodnym punktem odniesienia w pogłębieniu wiedzy.

1. Przyczyna rozwiązania spółki z o. o.

Powody rozwiązania mogą być różne. Wart wymienić te najpowszechniejsze:

-przyczyny, które przewidziano w umowie spółki (np. gdy upłynął czas, na który powołano spółkę)
-ogłoszenie upadłości,
-żądanie jednego ze wspólników bądź członka zarządu (w tej sytuacji musi podać ważny powód takiego kroku)
-wspólnicy wnoszą uchwałę o likwidacji lub przeniesieniu spółki za granicę.

2. Powołanie likwidatorów

Likwidatorami są członkowie zarządu, którzy w czasie pojawienia się przyczyny rozwiązania pełnili swoje funkcje.

3. Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego

Formalna likwidacja półki rozpoczyna się w momencie zgłoszenia tej decyzji do sądu rejestrowego. Żeby zgłosić likwidację należy wypełnić formularz KRS Z61. Warto pamiętać, że w formularzu należy podać m.in:

-numer Krajowego Rejestru Sądowego
-REGON
-adres likwidowanej spółki
-oznaczenie sądu, w którym wniosek będzie złożony
-a także stosowne załączniki

Poza tym na dokumenty rozpoczynające likwidację składają się:

-notarialny akt uchwały wspólników o likwidacji spółki
-uchwałę ustanawiającą likwidatorów
-oświadczenie likwidatorów o zgodzie na pełnienie swojej funkcji
-dowód uiszczenia opłat za wpisy w Krajowym Rejestrze
-tekst ogłoszenia o likwidacji oraz wniosek o zamieszczenie go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
-bilans otwarcia likwidacji

4. Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego

Właściwe postępowanie likwidacyjne wymaga:

-ogłoszenia rozpoczęcia likwidacji spółki
-wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności (w ciągu 3 miesięcy)
-sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji (na podstawie wyceny wartości zbywczej aktywów spółki)
-zakończenia bieżących interesów spółki
-wypełnienia zobowiązań
-upłynnienia majątku
-sporządzenie bilansu na dzień zakończenia likwidacji
-Wykreślenie spółki z rejestru KRS

Likwidacja spółki z o. o. jest złożonym procesem. Załatwienie wszystkich czynności wymaganych w tego typie operacji zajmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy. Powyższy artykuł daje ogólne pojęcie o najważniejszych etapach procesu likwidacji spółki z o. o. Żeby zdobyć więcej szczegółowych informacji warto zajrzeć na strony specjalistyczne, na których profesjonaliści, w przystępny sposób omawiają to zagadnienia. Przykładem takiej strony może być http://jacekkosinski.pl/likwidacja-spolki-z-o-o-krok-po-kroku/. Na tej i podobnych stronach można znaleźć także informacje o przybliżonych kosztach procesu likwidacji, prawnych regulacjach dotyczących stosunku z pracownikami i wiele innych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here