Zatrudnienie niepełnosprawnego a dofinansowanie PFRON

0
148

Pracodawcy boją się zatrudniania niepełnosprawnych, myśląc, że nie będą w stanie dorównać innym pracownikom. Jednak włączenie do załogi osoby z niepełnosprawnością niesie ze sobą wiele korzyści – to nie tylko szansa na zdobycie oddanego i wykwalifikowanego pracownika, ale również otrzymanie dofinansowania PFRON zmniejszającego jego koszty pracy.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspiera rehabilitację i zatrudnianie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zajmując się również udzielaniem dofinansowań dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.
Osoba niepełnosprawna w myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) musi posiadać orzeczoną niepełnosprawność dla jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy osoba zatrudniona jest na podstawie przepisów prawa pracy, czyli nie jest ono możliwe przy umowach cywilnoprawnych, na przykład umowie o dzieło czy umowie zlecenia.
Przy zatrudnieniu pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością pracodawca może otrzymać dofinansowanie PFRON w wysokości zależnej od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika. Dodatkowo dofinansowanie jest wyższe wtedy, gdy pracownik niepełnosprawny ma tzw. schorzenie specjalne.
Kwoty mogą być zwiększane w przypadku tzw. chorób specjalnych, czyli jeżeli u pracownika stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję, całościowe zaburzenia rozwojowe lub wadę wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Gdzie szukać niepełnosprawnych pracowników?
Można wystawiać zwykłe ogłoszenia z zaznaczeniem, że preferuje się pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością, ale jest jeszcze jedno, wygodniejsze rozwiązanie, a mianowicie skorzystanie ze wsparcia agencji pracy, które nie tylko pomagają w znalezieniu odpowiedniego pracownika, ale również we wszystkich kwestiach formalnych związanych z tego rodzaju decyzją.
Agencja Capital Work specjalizuje się w optymalizacji wpłat do PFRON, pozwalając pracodawcom na znalezienie kompetentnego pracownika z niepełnosprawnością, a także doradzając w kwestiach związanych z PFRON.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here