Ubezpieczenie w leasingu – czy warto wykupić ochronę spłaty rat?

0
55

Zawierając kontrakt leasingu samochodowego, zobowiązujesz się przez kilka najbliższych lat regularnie wnosić ustalone wcześniej miesięczne opłaty za użytkowanie. Umowa raczej nie przewiduje żadnych odstępstw od regulowania zobowiązań, nawet w razie nagłych trudności finansowych lub choroby. Ochroną na „wszelki wypadek” są ubezpieczenia w leasingu, które gwarantują ciągłość spłat w wyjątkowych sytuacjach.

Od lat leasing jest najpopularniejszą formą finansowania samochodów firmowych. Przedsiębiorcy doskonale znają już korzyści płynące z leasingu samochodowego, nie zawsze jednak zwracając uwagę na zagrożenia. Leasing, podobnie jak wszystkie inne długoterminowe zobowiązania finansowe, obarczony jest ryzykiem wystąpienia w trakcie jego trwania nieprzewidzianych zdarzeń, utrudniających lub nawet uniemożliwiających spłatę kolejnych rat.
Konsekwencje niewywiązywania się z umowy mogą doprowadzić nawet do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, a to z kolei – do przymusowego uregulowania wszystkich opłat zapisanych w kontrakcie. Właśnie w takich przypadkach ogromną pomocą może być dodatkowe ubezpieczenie w leasingu.
 
Co zapewnia ubezpieczenie spłaty rat leasingu samochodowego?
Wykupując ubezpieczenie spłaty leasingu, możemy zapewnić sobie i swoim bliskim komfort finansowy, np. na wypadek poważnej choroby. Zależnie od wybranego pakietu zakres ubezpieczenia obejmuje:
• niezdolność do pracy,
• poważne zachorowanie lub pobyt w szpitalu, a także
• śmierć ubezpieczonego, który jest w tym przypadku stroną umowy leasingu samochodowego.
Możliwość tę powinni rozważyć szczególnie właściciele jednoosobowych firm. W ich przypadku poważna choroba często oznacza bowiem konieczność zawieszenia działalności. Wiąże się to z brakiem przychodów, a co za tym idzie – także z trudnościami w regulowaniu zobowiązań. Takie dodatkowe ubezpieczenie w leasingu może objąć wszystkie zaplanowane raty, ale również, co ciekawe, tylko ich część. Przedsiębiorca może więc wybrać okres leasingu budzący jego największe obawy.
 
Ile kosztuje ubezpieczenie w leasingu?
Koszty polisy obejmującej raty leasingu samochodowego zależą od wielu czynników, w tym, między innymi, od:
• zakresu ochrony,
• długości kontraktu,
• wartości samochodu w leasingu,
• sytuacji finansowej leasingobiorcy.
Część firm leasingowych, jak np. Volkswagen Leasing, oferuje ubezpieczenie spłaty leasingu jako jedną z opcji dodatkowych ubezpieczeń w leasingu zawieranych razem z kontraktem. W ten sposób składka doliczana jest do miesięcznej raty za firmowy samochód.
Bierzesz auto w leasing? Przed zawarciem kontraktu sprawdź, jakie są skutki opóźnień w spłatach. Może okazać się, że cena dodatkowego ubezpieczenia w leasingu będzie stanowiła ułamek kosztów niewywiązania się z umowy leasingowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here