Remanent w przedsiębiorstwie

0
61

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub na zasadach ogólnych jest zobowiązany do przeprowadzenia (na dzień likwidacji przedsiębiorstwa) remanentu likwidacyjnego, zwanego także spisem z natury.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy lub ryczałt, spisowi podlegają: towary handlowe, materiały, surowce, półwyroby, wyroby, odpadki, rzeczowe części majątku związane z wykonywaną działalnością, które nie należą do środków trwałych. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wykonanie spisu z natury jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia (w ciągu 7 dni) naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed wykonaniem spisu.

Dodatkowo należy sporządzić na dzień zaprzestania działalności remanent będący podstawą do rozliczenia podatku VAT. Spis ten musi zostać wykonany w okresie 14 dni od dnia rozwiązania spółki lub zakończenia działań podlegających opodatkowaniu. W spisie tym należy zamieścić: towary przez nas wyprodukowane oraz towary przez nas nabyte, ale nieodsprzedane, podlegające prawu odliczeń podatku naliczonego (części majątkowe, w skład których wchodzą środki trwałe).

Jeśli chodzi o zakończenie remanentu, jesteśmy zobowiązani do zawiadomienia naczelnika odpowiedniego dla nas urzędu skarbowego o ukończeniu spisu z natury, o danej wartości towarów oraz kwocie podatku należnego. Czas na poinformowanie o tym naczelnika urzędu skarbowego nie powinien przekracza 7 dni od dnia zakończenia remanentu.

thumbnail - Remanent w przedsiębiorstwie

Paweł Kaczmarek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here