5 powodów, przez które firmy nie mogą znaleźć inwestorów

0
185

Każda firma znajduje się w pewnym momencie w punkcie, gdzie potrzebuje dodatkowego finansowania, aby móc się dalej rozwijać. Czasem dotyczy to firm na samym początku drogi czyli tzw. start upów, a czasem tych, które chcą wprowadzić nowe produkty czy usługi na rynek jednak do realizacji potrzebują wsparcia inwestora.

Jego pozyskanie wcale nie jest proste, gdyż każdy, kto inwestuje własne środki czy też środki firmowe w działalności innej firmy musi mieć pewność, że stopa zwrotu będzie na odpowiednim poziomie i będzie mógł wyjść z inwestycji z zyskiem w ciągu 3-5 lat. Dotyczy to różnych inwestorów, w tym Funduszy Venture Capital w Polsce. Warto zatem poznać 5 powodów przez które firmy nie mogą znaleźć inwestorów.

Błędy w dokumentacji inwestycyjnej – niedoszacowanie lub przeszacowanie inwestycji

Kluczowe dla zainteresowania inwestora finansowego, która zastanawia się nad tym, w co inwestować swoje środki, jest sporządzenie dobrego teasera inwestycyjnego. Jest on kwintesencją niezbędnych dla funkcjonowania firmy dokumentów. Należą do nich: model biznesowy, model finansowy oraz biznesplan. Najczęstsze błędy pojawiają się w modelu finansowym firmy dotyczącym prognoz, rachunków zysków i strat. Niedoszacowanie lub przeszacowanie inwestycji jest często powodem, dla którego firma nie otrzymuje wsparcia inwestora, który nie uznaje jej za w pełni wiarygodną.

Model prognozowy musi być ściśle powiązany z biznesplanem, który powinien stanowić jego rozwinięcie i wyjaśnienie skąd wynikają takie, a nie inne obliczenia. Jeśli np. pozyskało się partnera biznesowego lub prowadzi się rozmowy z kilkoma podmiotami, które są zainteresowane współpracą bezwzględnie trzeba to ująć, gdyż w znaczącym stopniu uwiarygadnia to różnice w aktualnym stanie finansowym firmy i prognozach na przyszłość.

Wycofanie się partnerów biznesowych bądź trudności w ich znalezieniu

Niezależnie od branży, każda firma, zarówno ta dopiero rozpoczynająca działalność, jak i będąca na rynku już wiele lat starając się o wsparcie inwestora powinna zadbać o zdobycie partnerów biznesowych zainteresowanych sprzedażą innowacyjnego produktu czy usług. Im więcej uda się pozyskać kontrahentów, tym wiarygodniej firma wypada w oczach potencjalnego inwestora, dla którego może to być kluczowy czynnik determinujący podjęcie decyzji, w co inwestować.

Częstym błędem jest zbyt późne poszukiwanie partnerów biznesowych, kiedy złożyło się już wstępny projekt i czeka na spotkanie z inwestorem. Jeśli wspomniało się w nim o podmiotach zainteresowanych, a one ostatecznie się wycofają znacznie utrudni to możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia inwestora finansowego.

Umiejętności perswazyjne – nieumiejętność przekonania, co do słuszności i powodzenia projektu

Każdy przedstawiciel firmy, który spotyka się z inwestorem w celu omówienia projektu, którym jest on potencjalnie zainteresowany musi wypaść wiarygodnie w oczach inwestora finansowego. Bardzo istotne są umiejętności perswazji, czyli przekonania co do słuszności i powodzenia projektu. Jeśli nie znajdzie się wystarczających argumentów i kontrargumentów, na przedstawione wątpliwości inwestora, to powodzenie przedsięwzięcia stanie pod dużym znakiem zapytania.

Kiepski zespół – gdy organizacji brak

Aby przedsięwzięcie biznesowe mogło się powieść trzeba zbudować silny i zgrany zespół w którym każdy zajmuje się pewnym obszarem działalności. Kiedy jeden zajmuje się marketingiem i zarządzaniem ludźmi, inny przejmuje kwestie zarządzania finansami. Jeśli większość obowiązków skupiona jest na barkach jednej osoby to o niedociągnięcia nietrudno, gdyż ogarnięcie wszystkich kwestii może być niemożliwe.

Dlatego aby projekt i jego realizacja były możliwe do spełnienia konieczne jest zaufanie i dobra współpraca, bez tego z pewnością znajdą się lepsi, którzy przekonają inwestora do swojego projektu, gdyż będzie lepiej i bardziej wszechstronnie opracowany.

Nie skorzystanie z możliwości, jakie daje MVP

Dużym błędem zwłaszcza w przypadku młodych firm jest angażowanie znacznych środków finansowych na kampanie marketingowe już na samym początku, kiedy raczej powinno się poszukiwać innej drogi, która pozwoli na zrealizowanie Minimum Viable Product, czyli przetestowania produktu i zainteresowania nim przy jak najmniejszych nakładach finansowych.

Jednym ze źródeł może być crowdfunding. W ten sposób znajduje się pierwsze osoby, które wierzą w projekt i chcą powierzyć na niego swoje pieniądze. Im bardziej spektakularna kampania, tym lepsze rezultaty. Chciałoby się powiedzieć, po co jeszcze starać się o dodatkowe finansowanie? Jednak przy innowacyjnych projektach koszty mogą być naprawdę duże, a zrealizowanie pierwszych kilku kroków nie oznacza jeszcze powodzenia, całej inwestycji. Zaradność może być paradoksalnie przekonująca dla inwestora finansowego, że do projekt w który warto zainwestować, gdyż inwestycja zwróci się szybciej.

Powyższe błędy i zaniechania mogą skutkować trudnościami w pozyskaniu inwestora finansowego dla firmy. Każdy inwestor, który zastanawia się nad tym, w co inwestować, zwraca na nie baczną uwagę. Dlatego bezwzględnie trzeba się ich wystrzegać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here