Ubezpieczenie na życie dzieci i młodzieży „Bezpieczne dziecko”

0
205

Ochroną ubezpieczeniową objęte są dzieci od chwili narodzin, uczniowie i studenci do 27 roku życia!

Polisa może zastąpić lub uzupełnić tradycyjne ubezpieczenie.

Do wyboru IV warianty, a w najniższym z nich składka miesięczna wynosi tylko 10 zł.

Zakres ochrony:

  • zgon Ubezpieczonego
  • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania
  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem oraz jeżeli Ubezpieczony ukończył 3 rok życia
  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem
  • zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

mail: biuro@mbrokers.pl

telefon: 602-457-641