Karta EKUZ, a ubezpieczenie turystyczne

0
212

Wakacje to nie tylko olbrzymia i wyczekiwana przyjemność, ale również szereg zagrożeń. Coraz więcej osób przed wyjazdem decyduje się na zakup polisy turystycznej. Inni decydują się na skorzystanie z karty EKUZ. Czym różnią się od siebie? Czy karta EKUZ wystarczy w przypadku nieszczęśliwego wypadku?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii przez okres 6 miesięcy, na identycznych zasadach jakie obowiązują obywateli tych państw tzn, że dzięki karcie EKUZ Polacy mogą korzystać z opieki zdrowotnej jedynie w zakresie jakim jest ona finansowana przez Państwo, do którego się udają. Karta ta może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Dotyczy to również osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne, a stosowny wniosek można złożyć w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia w miejscu zamieszkania.

Ubezpieczenie turystyczne to nie tylko pomoc medyczna. To szeroki zakres ochrony podczas podróży zagranicznej, krajowej oraz pozostawionego mienia. W czasie wyjazdu wiele może się zdarzyć: choroba, wypadek, zgubienie lub kradzież bagażu. Z ubezpieczeniem turystycznym nie musisz obawiać się komplikacji i nieoczekiwanych wydatków. Podstawowym i obowiązkowym zakresem w polisie turystycznej jest przede wszystkim opcja pokrycia kosztów leczenia. Natomiast dodatkowymi opcjami może być: NNW, OC, bagaż podróżny, sprzęt sportowy, Assistance, koszty ratownictwa i poszukiwania np. w górach lub na wodzie. W przypadku polisy podróżnej zakres ochrony jest znacznie szerszy, a zależy od tego jaki pakiet i jaką sumę ubezpieczenia wybierzesz. Okres obowiązywania polisy zależy od długości tego ile dni będzie trwała nasza podróż. Jeżeli więc wyjazd wakacyjny trwa np. 14 dni, wówczas tyle będzie wynosić czas trwania ochrony ubezpieczonego.

Korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej to nasze prawo, ponieważ płacimy za tę możliwość w naszych comiesięcznych składkach. Należy jednak być świadomym ograniczeń w innych krajach.EKUZ nie pokrywa kosztów szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej takich jak np. utraty dokumentów, opóźnienia lotu czy rezygnacji z podróży. Wybierając odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, zapewniamy sobie taką ochronę. Aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów, warto wykupić polisę ubezpieczenia turystycznego. To zapewni nam przede wszystkim spokój, który jest tak cenny podczas wymarzonego urlopu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia, odpowiedzialny za wydawanie i obsługę kart EKUZ, sam zaleca dokupowanie ubezpieczenia turystycznego przed zagranicznym wyjazdem, ponieważ w wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują karty EKUZ.