Prawo cywilne i rodzinne 1/3 – Opłaty Sądowe

0
23
Prawo cywilne i rodzinne
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Rozwód
600,00 zł
Separacja
600,00 zł
Ochrona dóbr osobistych
600,00 zł
Ochrona niemajątkowych praw autorskich
600,00 zł
Ochrona niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego
600,00 zł
Ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
600,00 zł
koniec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here