Frontex

Europosłowie zgodzili się rozliczyć rachunki Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za 2019 r., ale zwrócił się o zamrożenie części jej przyszłorocznego budżetu.

Zalecenie udzielenia Frontexowi tak zwanego absolutorium z zarządzania budżetem na 2019 r. uzyskało 558 głosów za, 82 przeciw i 46 wstrzymujących się.

Eurodeputowani docenili podejmowane przez agencję wysiłki na rzecz naprawienia niedociągnięć wskazanych w pierwszym sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia agencji absolutorium wiosną tego roku.

Posłowie do PE zwrócili się jednak o zamrożenie części budżetu Frontexu 2022 i udostępnienie go dopiero po spełnieniu przez agencję szeregu szczegółowych warunków. Obejmują one zatrudnienie 20 brakujących obserwatorów praw podstawowych i trzech zastępców dyrektora wykonawczego, którzy muszą być wystarczająco wykwalifikowani, aby objąć te stanowiska. PE chce też ustanowienia mechanizmu zgłaszania poważnych incydentów na zewnętrznych granicach UE oraz funkcjonującego systemu monitorowania praw podstawowych.

Przy przyjmowaniu stanowiska w sprawie budżetu UE na 2022 r., posłowie 470 głosami za, 96 przeciw i 125 wstrzymujących się, zwrócili się o ustalenie kwoty przyszłorocznego budżetu Frontexu, który ma zostać przeniesiony do rezerwy na 90 mln euro. Stanowi to około 12 proc. proponowanego przez agencję projektu budżetu na 2022 r. (757, 79 mln euro).

Głosowanie nad budżetem UE rozpoczęło trzytygodniowe rozmowy „pojednawcze” z państwami członkowskimi reprezentowanymi w Radzie UE w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie przyszłorocznego budżetu, który następnie musi zostać przegłosowany przez PE i podpisany przez jego przewodniczącego.

Celem utworzonej w 2004 r. Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest pomoc państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments