Kiedy chwilówki wpisują do BIK

Masz problem ze spłatą pożyczki? Zastanawiasz się, czy instytucja pożyczkowa zgłosi Cię do bazy dłużników? Przeczytaj artykuł, poznaj 3 warunki, które musi spełnić dłużnik chwilówek aby trafić do baz i przekonaj się, czy Twoje dane znajdują się w BIK.


Na jakiej podstawie chwilówki wpisują do BIK


Podstawą prawną wpisywania dłużników do baz jest art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 1015 ze zm.)

Zgodnie z tym przepisem nic nie stoi na przeszkodzie, aby wierzyciel przekazał dane dłużnika firmie gromadzącej dane osób zalegających ze spłatą zobowiązania.

Warunki wpisania do BIK


Istnieje jednak kilka warunków, bez spełnienia których umieszczenie tam Twoich danych jest nielegalne i możesz ubiegać się o ich niezwłoczne usunięcie.

1. Zobowiązanie powstało na podstawie określonej umowy


Przepis określa, że aby wpisać kogokolwiek do bazy dłużników, zobowiązanie musi wynikać z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub umów, o których mowa w art. 187 kodeksu postępowania cywilnego, czyli:

a) umowy o świadczenie usług pocztowych lub telekomunikacyjnych

b) umowy przewozu osób lub bagażu w komunikacji masowej

c) umowy dostarczania gazu, energii elektrycznej i oleju napędowego

d) umowy dostarczania wody i odprowadzania ścieków

e) umowy wywozu nieczystości

f) umowy dostarczania energii cieplnej

 

2. Odpowiednia wysokość zobowiązania


Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika (który jest konsumentem) musi wynosić co najmniej 200 złotych. Ponadto dłużnik musi zalegać ze spłatą tej kwoty co najmniej 60 dni od wskazanego w umowie terminu.

3. Poinformowanie dłużnika o zamiarze dokonania wpisu w bazie danych


Aby Twoje dane osobowe znalazły się w bazie dłużników musi upłynąć co najmniej miesiąc od wysłania przez pożyczkodawce listem poleconym wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura. Takie wezwanie może być doręczone na adres wskazany w umowie albo do rąk własnych. Ponadto musi zawierać wskazanie firmy i adresu siedziby biura, w którym ma nastąpić wpis.

Jeżeli Twoje zobowiązanie pojawiło się na podstawie jednej ze wskazanych umów, upłynął określony termin oraz zostałeś poinformowany o możliwości wpisu – Twoje dane znajdą się w jednym z rejestrów dłużników. Taki wpis może wiązać się z kłopotami w przypadku złożenia kolejnego wniosku o pożyczkę lub kredyt w banku. Bazy dłużników są również regularnie sprawdzane np. w przypadku formalności związanych ze sprzedażą ratalną.

Jak sprawdzić czy Twoje dane znajdują się w BIK


Musisz pamiętać, że podmioty gromadzące dane o dłużnikach nie są instytucjami państwowymi. Są to zwykłe firmy, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w kodeksach oraz ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Większość z nich działa na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że jeżeli pożyczkodawca chce dokonywać sprawdzań w jednej z baz (np. BIK), zobowiązuje się również do dostarczania jej informacji o „własnych” dłużnikach. Ta zasada znacznie zwiększa prawdopodobieństwo umieszczenia Twoich danych w bazie.

Wiele firm stara się również zarabiać na udostępnianiu internetowych wyszukiwarek wpisów w bazach. Ich skuteczność jest jednak ograniczona. Przede wszystkim dlatego, że na rynku funkcjonuje kilka niezależnych firm gromadzących dane dłużników i ich bazy nie koniecznie muszą się pokrywać. Możesz spotkać też oferty przedsiębiorców, którzy za opłatą oferują dokonanie sprawdzenia w bazach. Przed skorzystaniem z takiej oferty warto wiedzieć, że firma gromadząca dane, w której Cię zarejestrowano ma obowiązek udzielenia Ci nieodpłatnej informacji po otrzymaniu listu poleconego. Ponadto po okresie wskazanym w ustawie, również na Twój pisemny wniosek, ma obowiązek wykreślenia Twoich danych ze swojego rejestru. Taka czynność również nie jest związana z żadną opłatą.

Artykuł powstał we współpracy z redakcją portalu o chwilówkach Abc Pożyczki.

1 KOMENTARZ

  1. Ja korzystam z usług Szybkiej Gotówki i jeszcze nigdy nie miałem z nimi problemu, niczego nie wpisali mi do BIKu, jeżeli nie zdążam spłacić w terminie – po prostu się z nimi umawiam na refinansowanie pożyczki i już.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here