fundusz otwarty zamkniety

Pierwsze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych pojawiły się w Polsce w 1992 roku i do dziś są z powodzeniem wykorzystywane do zarabiania i pomnażania swoich oszczędności. Obecnie na terenie kraju działa już kilkaset TFI, ich oferta zaspokaja większość potrzeb inwestorów.

W samym tylko 2016 roku Polacy zainwestowali w fundusze akcji prawie 260 mld złotych. To potężna kwota, choć mimo wszystko istnieją takie pojęcia, które dla rodaków są wciąż zagadką. Chodzi przede wszystkim o FIO (Fundusz Inwestycyjny Otwarty) oraz FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty). Właśnie FIZ – czym się różni od FIO?

Najbardziej znanym i popularnym rodzajem funduszy inwestycyjnych jest bez wątpienia FIO, czyli fundusz otwarty. Charakteryzuje się on tym, że emituje jednostki uczestnictwa, które klient nabywa w momencie startu inwestycji, a w chwili jej zakończenia – umarza. Większość TFI oferuje właśnie fundusze otwarte. Mają one jasno sprecyzowaną politykę inwestycyjną, lokują pieniądze na rynku akcji, obligacji skarbowych i korporacyjnych, a także na rynku pieniężnym. FIO ma prawo emitować nieograniczoną ilość jednostek uczestnictwa oraz ma obowiązek odkupić je na każde żądanie inwestującego.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, czyli FIZ, działa na innych zasadach. Emituje certyfikaty inwestycyjne występujące w formie imiennej bądź na okaziciela. Od FIO różni się tym, że liczba emitowany certyfikatów jest ściśle ograniczona. Dzięki temu gromadzony przez fundusz kapitał jest stały w całym okresie inwestycji.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może być kierowany do najbardziej zamożnych klientów, ale są też FIZ-y adresowane do inwestorów z mniej wypchanym portfelem. FIZ-y mogą, podobnie jak fundusze otwarte, inwestować w bardzo różne aktywa – od walut, przez akcje i obligacje, po nieruchomości. Wycena certyfikatów dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Pamiętajmy, że obojętnie który fundusz wybierzemy, musimy być przygotowani merytorycznie i nie ulegać emocjom – te zawsze są złym doradcą. Wiedza jest bezcenna w inwestowaniu, dlatego zanim dokonamy wyboru między FIO i FIZ upewnijmy się, że rozumiemy różnicę między nimi i jesteśmy pewni, że właśnie ten fundusz zapewni nam realizację celów inwestycyjnych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments