laptop

Finansowanie transakcji zagranicznych może odbywać się różnymi metodami. Zaliczane są do nich również faktoring oraz forfaiting. Czym dokładnie charakteryzują się te dwie usługi? Przyglądamy się im bliżej i doradzamy, na co warto się zdecydować!

Finansowanie transakcji zagranicznych może odbywać się różnymi metodami. Zaliczane są do nich również faktoring oraz forfaiting. Czym dokładnie charakteryzują się te dwie usługi? Przyglądamy się im bliżej i doradzamy, na co warto się zdecydować!

Jak poprawić bezpieczeństwo transakcji zagranicznych?


Firmy prowadzące handel z zagranicznymi kontrahentami narażone są na pojawienie się poważnych problemów w przypadku braku terminowej płatności, wahań kursowych czy zmian gospodarczych i politycznych. Z tego względu często korzystają one z dodatkowego wsparcia oferowanego przez instytucje finansowe.

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa transakcji zagranicznych, warto wziąć pod uwagę dwie usługi, a dokładnie faktoring i forfaiting. Na czym one polegają i jakie mają korzyści?

Faktoring i forfaiting – czym różnią się między sobą?


Gdy chodzi o podobieństwa, jakie mają faktoring a forfaiting porównanie tych dwóch metod wskazuje, że pozwalają one na finansowanie bieżącej działalności firmy. Obie te usługi mogą być również wykorzystywane w przypadku transakcji zagranicznych.

Na tym jednak kończą się główne podobieństwa faktoringu oraz forfaitingu. Czym zatem różnią się one pomiędzy sobą?

1. Czas trwania umowy – faktoring daje możliwość stosowania umów terminowych i bezterminowych, natomiast w przypadku forfaitingu stosuje się jedynie jednorazowe umowy dla pojedynczych transakcji.
2. Czas wykupu – faktoring daje możliwość wykupu w krótszym terminie niż forfaiting, który może trwać nawet do 10 lat.
3. Typ transakcji – faktoring może być wykorzystany przy transakcjach krajowych i międzynarodowy, forfaiting natomiast tylko przy międzynarodowych.
4. Dokumentacja – podstawowym dokumentem w faktoringu jest faktura, natomiast w przypadku forfaitingu wykorzystuje się instrumenty zbywalne, w tym weksle.
5. Typ towarów – podczas gdy faktoring pozwala na finansowanie transakcji dotyczących praktycznie wszystkich towarów, forfaiting używany jest głównie przy dobrach inwestycyjnych.
6. Koszty – faktoring to usługa związana z niższym kosztem od forfaitingu.
7. Zabezpieczenie – w przypadku faktoringu można skorzystać z usługi bez regresu i z regresem, natomiast forfaiting polega na odsprzedaży wierzytelności bez regresu.
8. Ochrona przed ryzykiem kursowym – w przypadku forfaitingu można je wyeliminować, natomiast faktoring jedynie je pomniejsza.

Wobec tego firma, która planuje prowadzić zagraniczne transakcje, może skorzystać z finansowania zarówno metodą faktoringu, jak i forfaitingu. Warto więc rozważyć zalety i wady tych metod lub skonsultować się z ekspertem efaktor.com.pl, który doradzi, jaka usługa będzie optymalna.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments