Prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw dopiero raczkujących na rynku, wiąże się z dużym ryzkiem. Ryzykujemy choćby inwestując w biznes pokaźne sumy pieniędzy, nie mając pewności, że inwestycja ta zwróci się chociaż częściowo. Kolejnym czynnikiem pozostają kontakty z kontrahentami. Brak terminowego opłacania faktur może przysporzyć firmie sporo problemów z terminowym dopięciem budżetu i inwestycji z nim związanych, a co za tym idzie – zahamować rozwój firmy lub uczynić ją niewypłacalną. Przy problemach z niewypłacalnością dłużnika, odsuwając ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej firmy, warto zainteresować się coraz popularniejszą w wielu branżach usługą faktoringu. Skup niezapłaconych faktur przyspiesza proces rotacji należności, stanowiąc koło ratunkowe dla przedsiębiorstw, dla których odzyskanie należności od kontrahentów okazuje się barierom w dalszym funkcjonowaniu marki.


• Faktoring – na czym polega?
• Skup faktur a sprzedaż wierzytelności 
• Skup niezapłaconych faktur jako koło ratunkowe


 
Faktoring – na czym polega?

Skupowanie faktur to coraz popularniejsza usługa na rynku finansowym, polegająca na odsprzedawaniu przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się faktoringiem nieprzeterminowanych faktur. Pozwala to na skuteczne odzyskanie pieniędzy potrzebnych firmie do optymalnego funkcjonowania, jeszcze zanim kontrahent zostanie zobligowany terminem do uregulowania płatności. To nie tylko szybsza wypłata środków, ale i skuteczne zabezpieczenie przed niewypłacalnością dłużnika. W praktyce podmioty zajmujące się faktoringiem pobierają ok. 10% wartości faktury. To niewielki koszt, biorąc pod uwagę, że przedsiębiorca zupełnie pozbywa się stresu związanego z ewentualnym brakiem terminowego uregulowania należności, a odzyskane środki może zainwestować w dalszy rozwój firmy.
 
Skup faktur a sprzedaż wierzytelności

Wielu przedsiębiorców ma problem z rozróżnieniem faktoringu i tradycyjnej cesji wierzytelności. Skup wierzytelności dotyczy wyłącznie faktur przeterminowanych. W rezultacie jedynie faktoring zapewnia tak błyskawiczne, a wręcz przedterminowe pozyskanie środków z nieopłaconych faktur. 
 
Skup niezapłaconych faktur jako koło ratunkowe

Skup faktur to remedium na problemy małych i średnich przedsiębiorców, których kolejne kroki w biznesie uzależnione są od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. Jeżeli zamrożenie środków na kontach kontrahentów utrudnia Twojej firmie zachowanie płynności funkcjonowania – faktoring to opcja skrojona na miarę Twoich potrzeb.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments