Podatki

Osoby pracujące na terenie Niemiec, które były legalnie zatrudnione, mogą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku, pod warunkiem, że złożą deklarację podatkową wraz z wymaganymi dokumentami. Sprawdź, co zrobić, żeby jak najszybciej otrzymać należną kwotę zwrotu.

Zwrot podatku z Niemiec – terminy

Terminem rozliczenia podatku w Niemczech jest 31 lipca, co oznacza, że u zachodniego sąsiada podatnicy mają kilka miesięcy więcej niż w Polsce na złożenie deklaracji podatkowej. 31 lipca następujący po ostatnim roku podatkowym jest ostateczną datą złożenia deklaracji i jeśli podatnik dotrzyma tego terminu, otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 6 miesięcy.

Kogo obowiązuje rozliczenie podatku z Niemiec?

Obowiązek rocznego rozliczenia podatku w Niemczech dotyczy każdego, kto posiada status rezydenta podatkowego. Rezydentami podatkowymi są osoby, które mieszkają w Niemczech na stałe lub przebywały na terenie Niemiec ponad 6 miesięcy w sposób ciągły.

Na podstawie złożonego przez podatnika rocznego zeznania podatkowego, niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt) wydaje decyzję podatkową, w której określa prawidłową kwotę podatku. Jeżeli podatek zapłacony, czyli wysokość zaliczki odprowadzana od wynagrodzenia, jest wyższy od tego, który widnieje na urzędowej decyzji, urząd stwierdza nadpłatę. W takiej sytuacji do podatnika wysyłana jest decyzja (Bescheid) o zwrocie nadpłaconej kwoty na adres wskazany w deklaracji podatkowej, a pieniądze są przekazywane na wskazany numer rachunku bankowego.

Wysokość zwrotu nadpłaconego podatku nie jest stała. Kwotę tę ustala urząd biorąc pod uwagę wiele różnych czynników. Najważniejszym z nich jest całkowita wysokość dochodów – w Niemczech oraz w Polsce (lub dodatkowo w innych krajach), wysokość odprowadzonego od wynagrodzenia podatku (podatek dochodowy), stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej oraz miejsca zamieszkania. Istotnym czynnikiem są też przysługujące ulgi podatkowe, które znacząco zmieniają wysokość zwrotu podatku.

Zwrot podatku z Niemiec – jakie dokumenty musisz przygotować?

Jeśli chcesz otrzymać rozliczenie podatku z Niemiec, potrzebujesz zgromadzić wszystkie potrzebne do tego dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • Lohnsteuerbescheinigung – karta podatkowa, która zawiera informacje o dochodach i jest wystawiana przez pracodawcę. Jeśli masz problemy z uzyskaniem karty, możesz ją zastąpić miesięcznym rachunkiem, tzw. odcinkiem wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym. Rachunek nosi nazwę Abrechnung,
  • kopia dowodu osobistego lub paszportu,
  • zaświadczenie UE/EOG o dochodach uzyskanych w Polsce. Zaświadczenia są wydawane przez polski urząd i muszą zostać przez niego podbite.

Poza wymienionymi dokumentami podatnik powinien dostarczyć do urzędu dodatkowe dokumenty, które potwierdzają koszty ponoszone przez niego w związku z legalnym zatrudnieniem na terenie Niemiec. Urząd skarbowy wymaga wypełnienia formularzy weryfikujących sytuację życiową podatnika, do których trzeba załączyć różnego rodzaju umowy, rachunki itp. Do podanych dokumentów należą między innymi: umowa najmu, rachunki za opłacanie mediów, bilety za dojazdy do pracy, a także koszty biletów powrotnych do Polski.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments