Stopy procentowe w Polsce
Stopy procentowe w Polsce
Rodzaj stopy procentowej: Oprocentowanie: Ważna od:
Stopa referencyjna 1) 1.50% 05.03.2015
Stopa depozytowa 0.50% 05.03.2015
Redyskonto weksli 1.75% 05.03.2015
Stopa lombardowa 2.50% 05.03.2015
     
Stopa rezerwy obowiązkowej: Oprocentowanie:  Ważna od: 
od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 3,50%   31.12.2010
od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) 0,00% 01.01.2012
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 1,35% 05.03.2015
koniec

 

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych

2) 0,9 stopy redyskonta weksli - obowiązuje od 2014-10-09


Źródło: NBP

 

Stopy procentowe na Świecie
Stopy procentowe na Świecie
Państwo: Oprocentowanie: Ważna od:
Australia 4.50% 04.05.2010
Dania 2.50% 01.01.2009
Japonia 0.10% 01.01.2009
Litwa 3.00% 01.01.2009
Norwegia 1.75% 16.12.2009
Nowa Zelandia 2.50% 29.04.2009
Rosja 10.75% 01.01.2009
RPA 6.50% 25.03.2010
Strefa Euro 1.00% 07.05.2009
Szwajcaria 0.25% 12.03.2009
Szwecja 0.25% 02.07.2009
Turcja 15.00% 01.01.2009
USA 0.25% 01.01.2009
Węgry 5.25% 27.04.2010
Wielka Brytania 0.50% 05.03.2009
koniec

 

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl