Komentarze walutowe

Rozczarowanie – tą frazą można opisać najnowsze dane dotyczące presji cenowej w Eurolandzie, bowiem roczna stopa inflacji bazowej spadła w październiku do poziomu 0,9 proc. wobec 1,1 proc. zgłaszanych przez rynek. Negatywny wydźwięk publikacji wyraźnie zniosły wyższe szacunki tempa wzrostu za minione trzy miesiące (0,6 proc. kw./kw., kon...

Podczas wtorkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów pozostaje wstępny odczyt tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro w trzecim kwartale 2017 roku oraz inflacja CPI ze strefy euro. Konsensus rynkowy zakłada, że wzrost PKB w strefie euro przyśpieszy do 2,4% r/r z 2,3% r/r w drugim kwartale. Po wczorajszym silnym spadku niemiec...

Bieżący tydzień przyniesie wiele istotnych publikacji z różnych gospodarek. Na pierwszy plan dzisiaj wysuwają się dane o inflacji z Niemiec i  USA. Konsensus rynkowy zakłada, że niemiecki wskaźnik CPI wyhamował w październiku do 1,7% z 1,8% w skali roku i wzrósł o 0,1% w ujęciu miesięcznym. Odczyt będzie stanowił rozeznanie ...

W tym tygodniu rynki pozostaną pod wpływem banków centralnych. Decyzje będą podejmowane w Japonii, USA i Wielkiej Brytanii, ale podwyżki oczekuje się tylko w tym ostatnim przypadku. Decyzja Fed raczej przejdzie bez echa, za to po raporcie rynku z pracy oczekuje się silnego odbicia zatrudnienia. Dane ze strefy euro powinny pokazać siłę o...

Konsensus rynkowy zakłada, że dzisiejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego zaowocuje długo oczekiwaną zmianą parametrów w ramach niestandardowych środków polityki pieniężnej. Oczekuje się, że EBC zdecyduje się  wydłużyć program QE  poza 2017 rok i zredukować jego skalę. Oczywiście scenariusze mogą być rożne i ...

Rozczarowanie danymi o sprzedaży detalicznej i inflacji wykluczyło trzecią podwyżkę stopy overnight z rzędu. Bank Kanady (BoC) potrzebuje czasu na ocenę wpływu dotychczasowych działań na gospodarkę, jednak pozostaje w jastrzębim nastawieniu. Wątpliwe jednak, aby bank z wyprzedzeniem zobowiązał się do kolejnej podwyżki w grudniu, więc na razie ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl