Co to jest dywidenda

Dywidenda - Jest to wypłacanie akcjonariuszom części wypracowanego zysku z ubiegłego roku, bądź z ubiegłych lat. Jaka kwota zostanie przeznaczona na dywidendę zostaję to ustalone na "Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." Natomiast aby otrzymać dywidendę pamiętajmy, że akcje musimy kupić nie później niż trzy dni przed ustaleniem dnia prawa do dywidendy.

Warto zaznaczyć, iż krótko przed dniem wypłaty dywidendy mamy do czynienia z dość dużym popytem na akcje tej spółki co powoduje, iż cenna akcji wzrasta. Pamiętajmy, że następnego dnia po wypłacie dywidendy sugerowana jest automatyczna wyprzedaż posiadanych akcji, ponieważ po dniu wypłaty dywidendy następuje spadek wartości akcji. Jest to spadek równoważny z kwotą wcześniejszej wypłaty.

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl