Co to jest dywersyfikacja

Dywersyfikacja - Bardzo ważną rzeczą w alokacji kapitału jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Pozwoli nam to zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, które tak naprawdę jest dość duże. Dla przykładu warto przytoczyć przysłowie: "Nie kładź wszystkich jajek do jednego koszyka."

Jak zatem przeprowadzić dobrze zgraną dywersyfikację? Otóż, jeśli inwestujemy na rynku akcji bardzo ważną rzeczą jest stworzenie portfela inwestycyjnego. W skład naszego przysłowiowego portfela powinny wchodzić minimum kilka spółek, a najlepiej z różnych branż, to znaczy, iż nie kupować dwóch spółek np. z sektora paliwowego, gdyż jeśli zdarzy się jakaś nieciekawa sytuacja w branży, w której obecnie posiadamy akcje, to możemy się spodziewać iż wszystkie spółki z danego sektora powinny iść w dół. Tak więc stracilibyśmy na dwóch spółkach, a nie na 1 jak zakładałaby dywersyfikacja i tak jak powyżej komponując portfel inwestycyjny powinniśmy zakupić spółki z różnych sektorów.
Np:

Paliwowy

Chemiczny

Budowlany

Spożywczy

Metalowy

Informatyczny

Telekomunikacyjny

Medialny

Bankowy

Nowych Technologii

Farmaceutyczny

Wybierając spółki powinniśmy zwrócić uwagę jakie udziały posiadają firmy w innych spółkach.

Ale czy to jest tak naprawdę ważne?

Tak i to zdecydowanie, ponieważ kurs akcji również zmienia się pod wpływem spółek, które znajdują się w portfelu.

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl