Przygotowanie do rozmowy

Na samym początku zastanówmy się jaki charakter będzie miała nasza rozmowa, gdyż jest różnica pomiędzy rozmowa towarzyska, a rozmowa biznesowa. W obu tych przypadkach mamy bliższy kontakt z rozmówca i możemy z nim nawiązać kontakt wzrokowy, przez co łatwiej możemy dotrzeć do naszego rozmówcy.

Pierwszym zadaniem, jakie mamy do wykonania jest zapewnienie odpowiedniego miejsca na nasze spotkanie biznesowe oraz zapewnienie spokoju podczas rozmowy. W przypadku, gdy spotkanie to odbywa się w miejscach użytku publicznego to nasza rozmowa może zostać zagłuszona rozmowami innych osób. Dlatego tez wybranie odpowiedniego miejsca pełni ważna role w naszym przygotowaniu, a następnie podczas naszej konwersacji. Pamiętajmy, aby w czasie rozmowy o interesach nic nas nie rozpraszało.

Następnym naszym zadaniem jest odpowiedni ubiór na to spotkanie oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów, które zostaną przedstawione podczas rozmowy, jeśli takowe dokumenty będą miały miejsce. Gdy zabierzemy ze sobą dokumenty należy pamiętać o tym, aby były one w zasięgu naszej reki, abyśmy nie musieli tracić czasu na ich znalezienie.

W końcowej fazie należy się przygotować psychicznie do tej rozmowy oraz przemyśleć, jakie informacje mamy zamiar przekazać, jakie informacje mamy zamiar uzyskać od naszego rozmówcy oraz obmyślić sposób na ich uzyskanie. Bądźmy także przygotowani na szereg pytań, jakie możemy otrzymać od naszego rozmówcy i starajmy się na nie jak najdokładniej odpowiedzieć. Wypowiadajmy sie w taki sposób, aby w pełni przekazać nasze myśli. Mówmy pewnie, zdecydowanie. Nie chcielibyśmy, przeciez, aby w naszych słowach kryla się niepewność zniechęcająca rozmówce do dalszej rozmowy, a nawet tworząc obraz oszustwa.

Pamiętajmy także o tym, aby podczas rozmowy być pozytywnie nastawionym i być w dobrym humorze. W przypadku, gdy mamy zły humor może zostać on odczuwalny przez druga osobę, po czym nasz sukces może legnąć w gruzach. Nasze nastawienie ma również duże znaczenie i może mieć znaczący wpływ na nasze powodzenie, czy tez niepowodzenie.


Paweł Kaczmarek

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl