Reklama bezmarkowa

Ten rodzaj reklamy charakteryzuje się tym, iż producenci, którzy prowadzą działalność w tej samej branży, wspólnie biorą udział w reklamie jakiegoś produktu. Jest to reklama ogólna, która oznacza, że nie jest reklamowany konkretny produkt, czy też marka, lecz ogół produktów z danej branży. Przykładami są reklamy typu: "pij mleko, będziesz wielki", "na co dzień kawa", czy też "margaryna zamiast masła". Właśnie tego typu reklamy nazywamy bezmarkowymi, gdyż dotyczą one wyłącznie ogółu, a nie, danego produktu, czy też marki. Reklamy te organizowane są zazwyczaj przez stowarzyszenia branżowe, czyli producentów mających wspólny interes.


Paweł Kaczmarek

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl