Formy organizacyjne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się bardzo popularną spółką kapitałową. Ów spółka może zostać utworzona przez wieloosobową grupę jak i przez jedną osobę która może obrać niemalże dowolny dopuszczalny cel za wyjątkiem sytuacji w której ustawa stanowi inaczej. Początek przygody ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością należy rozp...

Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, jest spółką osobową tworzoną przez wspólników (partnerów), którzy mają na celu wykonywanie wolnego zawodu na własny rachunek przez pryzmat powstania na tej podstawie działalności gospodarczej. Dopuszcza się aby spółka prowadziła działalność w więcej niż tylko jednym wolnym zawodzie, chyba że od...

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, która nie posiada osobowości prawnej. Taki rodzaj spółki jest idealny dla przedsiębiorców którzy zamierzają dokapitalizować swoją firmę Np. na potrzeby rozszerzenia działalności, nie bojąc się przy tym wrogiego przejęcia Np. przez pryzmat bycia spółką notowaną na GPW. Dopuszcza się w nazwie opero...

Spółka komandytowa jest specyficzną formą spółki handlowej, która powinna być zawarta w postaci aktu notarialnego. Jest bardzo korzystną formą współdziałania osób o zróżnicowanym kapitale, pozwala prowadzić bardzo szeroko pojętą działalność dzięki czemu wspólnicy posiadają sporą swobodę jeżeli chodzi o rozłożenie odpowiedzialności za spółkę. S...

Spółka jawna jest spółką handlową, która stanowi niemalże kopię spółki cywilnej. Owa spółka nie posiada osobowości prawnej, może jednak pozywać, być pozywaną oraz posiadać swój majątek, który będzie stanowił kapitał wniesiony do spółki przez wspólników oraz mienie nabyte podczas istnienia spółki. Umowa tej spółki musi zostać zawarta na piśmie ...

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl