Wyceń swoją firmę

0
217

Powodów przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa może być bardzo wiele. W zależności od przyczyn i przeznaczenia można wybrać jedną z kilku metod. Różnią się od siebie metodologią i uwzględnionymi czynnikami.

Metoda majątkowa wyceny przedsiębiorstwa

Pod tą nazwą kryje się metoda oszacowania wartości wszystkich aktywów firmy i pomniejszenie ich o przyszłe i obecne zobowiązania. Ten sposób najlepiej jest przeprowadzać dla spółek użyteczności publicznej, banków czy instytucji ubezpieczeniowych. Taka wycena firmy przyniesie z kolei niedostateczny rezultat dla mikro przedsiębiorstw, spółek zajmujących się nowymi technologiami, albo takich, w których podstawowym dobrem jest wiedza. Główną wadą metod majątkowych jest brak możliwości uwzględnienia przyszłego rozwoju firmy czy wzięcie pod uwagę aktywów niematerialnych, takich jak wiedza i doświadczenie. W ramach tej grupy oszacowania wartości przedsiębiorstwa wyróżnia się metody:

  • wartości księgowej,
  • skorygowanej wartości księgowej,
  • wartości odtworzeniowej,
  • wartości likwidacyjnej.

Szczególnie dwie ostatnie są bardzo charakterystyczne i przeprowadza się je odpowiednio: w początkowym okresie życia firmy (zaraz przed albo zaraz po jej założeniu) i w końcowym okresie zaraz przed likwidacją.

Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa

W najprostszym rozumieniu jest to całkowita suma dochodów, którą można uzyskać z przedsiębiorstwa w danym czasie. W tej grupie istnieją trzy podstawowe metody:

  • FCFF oparta o przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli,
  • FCFE oparta o przepływy pieniężne dla właścicieli,
  • APV – metoda skorygowanej wartość bieżącej.

To najbardziej skomplikowana grupa metod wyceny spółek. Jej poprawne przeprowadzenie zależy od zgromadzenia właściwych danych ekonomicznych – zarówno dotyczących samego przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia. Tego sposobu nie powinno się stosować w przypadku przedsiębiorstw posiadających ujemny przepływ finansowy. Z drugiej strony może zdarzyć się, że nad wynikiem przeważy subiektywna ocena analityka. Mimo to szacowanie dochodowe jest bardzo popularne, głównie przez brak ograniczeń w jej stosowaniu.

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstwa

Czasem zdarza się, że analityk przeprowadzający wycenę przedsiębiorstwa nie ma dostatecznej ilości informacji, by przeprowadzić prawidłowe szacowanie. Jeśli natomiast na rynku znajduje się odpowiednio dużo firm o podobnym profilu działalności, można przeprowadzić wycenę na podstawie porównania do innych podmiotów w podobnym cyklu życia i o podobnej sytuacji ekonomicznej. To bardzo prosta grupa metod, a jedyną trudnością jest odnalezienie wyliczonej już wartości firm porównywanych. W tym celu najczęściej wyszukuje się spółki giełdowe, których wartość musi być jawnie podana. Główną wadą metody porównawczej jest bardzo duża niepewność otrzymanego wyniku. Nie ma dwóch takich samych spółek na rynku. Można ją z powodzeniem stosować, jeśli nie zależy od niej życie całego przedsiębiorstwa – np. sprzedaż firmy czy likwidacja.

Każda z metod ma swoje wady i zalety. Wybranie odpowiedniej, by wycena firmy została przeprowadzona zgodnie ze sztuką, nie jest prostym zadaniem i zależy od bardzo wielu czynników. Wycenę przedsiębiorstwa, firmy czy spółki warto powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem jak Bizfit.pl