Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym

Wskaźnik makroekonomiczny informujący o nowo zatrudnionych osobach w sektorze pozarolniczym. W momencie kiedy jest odnotowywany znaczący wzrost wskaźnika, poprawia się sytuacja gospodarcza w kraju, przez pryzmat dużej siły nabywczej, która rozwija gospodarkę.

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl