Wskaźnik zaufania konsumentów

Wskaźnik polega na przeprowadzeniu w gospodarstwach domowych badania, w którym muszą zakwestionować własne zdanie na tle obecnej sytuacji gospodarczej, jak również wskazać prognozy na najbliższe sześć miesięcy. Badanie przeprowadzane jest w każdym miesiącu na około pięciotysięcznej grupie respondentów.

W efekcie, kiedy to wskaźnik utrzymuje się w sekwencji dodatniej, można stwierdzić, iż wśród obywateli występuje optymizm. Z kolei spadek wskaźnika zaufania może oznaczać zbliżającą się recesje.

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl