Saldo obrotów bieżących

To przepływy towarowe między różnymi krajami. Saldo obrotów bieżących oblicza się na podstawie sumy kwot powstałych wyniku importu jak i eksportu. W sytuacji, kiedy to dla danego kraju eksport będzie przewyższał import będzie oznaczało, iż do danego kraju więcej napływa środków finansowych, tym samym w zależności od stopnia oczekiwań inwestorów, może to doprowadzić do umocnienia waluty danego kraju.

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl