Raport o zatrudnieniu

Jeden z przewodnich wskaźników makroekonomicznych, w szczególności dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Określa jaki procent obywateli jest bezrobotnych, informuje także o nowo zatrudnionych osobach w danych branżach, przy czym określa jaka panuje obecnie sytuacja w poszczególnych sektorach. Przedstawia także średnią płace krajową oraz średnią płacę przypadającą na każdy z sektorów.

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl