Producer Price Index

Wskaźnik inflacyjny PPI jest publikowany w drugiej połowie każdego miesiąca w Stanach Zjednoczonych o godzinie 14:30 czasu polskiego.

Wskaźnik inflacyjny PPI mierzy średnią procentową zmianę cen otrzymywanych przez krajowych producentów. Do czynników dóbr producenckich wchodzą: dobra finalne 40%, żywność (26%), dobra kapitałowe (25%), oraz energia (9%). Warto dodać, że publikowany wzrost wyżej wymienionego wskaźnika inflacyjnego, wskazuje na wzrost kosztów produkcji. Konsekwencją wzrostu kosztów produkcji jest niewątpliwie podwyższa cen towarów.

PPI core jest to informacja o inflacji bazowej. Trzeba zaznaczyć, iż nie są w niej uwzględnione ceny żywności i paliwa. I wskaźnik inflacyjny PPI core jest podawany do publikacji wraz z wskaźnikiem PPI.

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl