Liczba zezwoleń na budowę

Comiesięczna publikacja, która informuje o liczbie wydanych zezwoleń na budowę oraz o liczbie rozpoczętych inwestycji budowlanych. Dodatkowo publikacja ukazuje liczbie ukończonych już inwestycji, które zostały już oddane w użytkowanie. Wskaźnik makro istotny dla gospodarki, ponieważ ukazuje rozwój gospodarki.

W przeciwnym wypadku, kiedy to liczba rozpoczętych inwestycji zacznie systematycznie maleć będzie mogło to oznaczać wkrótce mającą nadejść recesje. Jednocześnie taka sytuacja bezprecedensowo odbije się na rynku finansowym, ponieważ coraz mniejsza ludzi weźmie kredyt z tytułu rozpoczętej budowy.

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl