Consumer Price Index

Wskaźnik inflacyjny Consumer Price Index (CPI), który jest publikowany około 15 dnia każdego miesiąca o godzinie 14:30 czasu polskiego w Stanach Zjednoczonych.

Wskaźnik CPI przedstawia zmiany cen dobra i usługi, płatnych przez konsumentów. Koszyk obejmuje między innymi: ceny energii, żywności, transportu, opieki medycznej, odzieży, edukacji, oraz koszty zakwaterowania.

CPI core jest to informacja o inflacji bazowej. Trzeba zaznaczyć, iż nie są uwzględnione ceny żywności i energii. I wskaźnik inflacyjny CPI core jest podawany do publikacji wraz z wskaźnikiem CPI

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl