Kim jest akcjonariusz

Akcjonariusz - Akcjonariuszem może być każdy z nas. Akcjonariusz jest to osoba, która posiada minimum 1 akcje, jest tzw. udziałowcem w spółce, ma prawo do dywidendy oraz prawo poboru do nowych akcji, również może zasiadać na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (WZA)

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl