Co to jest TechWIG

TechWIG - Jest to jeden z indeksów notowanych na Warszawskim parkiecie. W skład tego indeksu wchodzą spółki z sektora nowych technologii z segmentacją na spółki: telekomunikacyjne, elektroniczne, jak również informatyczne, jednakże z wykluczeniem funduszy inwestycyjnych (NFI).

Spółki wchodzące w skład tego indeksu charakteryzują się średnimi obrotami na sesji, jednakże bywają i takie spółki, których to wolumen jest naprawdę niski.

Pierwotny kurs TechWIG-u wyniósł 1000 punktów i został wprowadzony na giełdę papierów wartościowych w Warszawie w dniu 21.12.1999r.

Jednakże inwestorzy mają jeszcze możliwość inwestowania w kontrakty FTEC, czyli instrument pochodny, który odzwierciedla zachowanie indeksu TechWIG. Warto dodać, iż aby inwestować na tym instrumencie niezbędne jest posiadanie numeru NIK.

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl