Kim jest giełdowy niedźwiedź

Niedźwiedź - w oparciu o ideologię funkcjonowania rynków finansowych, przyporządkowuje się względem różnych ludzi określenie niedźwiedź. Wprawdzie powiedziawszy określenie to charakteryzuje inwestorów, którzy na wzgląd zawartych przez siebie transakcji grają na zniżkę kursu. Jednocześnie na giełdach panuje termin: " rynek niedźwiedzia" oznacza to nic innego jak wzmożoną podaż na rynku, która przejawia się gwałtownym spadkiem wartości cen instrumentów.

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl