Kim jest giełdowy byk

Byk - w oparciu o ideologię funkcjonowania rynków finansowych, przyporządkowuje się względem różnych ludzi określenie byk. Wprawdzie powiedziawszy określenie to charakteryzuje inwestorów, którzy na wzgląd zawartych przez siebie transakcji grają na zwyżkę kursu. Jednocześnie na giełdach panuje termin: " rynek byka" oznacza to nic innego, jak wzmożony popyt na rynku, który przejawia się gwałtownym wzrostem wartości cen instrumentów.

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl