Co to jest target

Target - w przetłumaczeniu z języka angielskiego, słowo to oznacza "cel." Target określa maksymalny pułap cenowy, który może zostać osiągnięty wyniku wzrostów, bądź spadków cen instrumentów. Określenie to stosowane jest przede wszystkim przez analityków, którzy na wzgląd pełnionego zawodu podają w swych analizach oraz komentarzach docelową cenę instrumentu, która może zostań osiągnięta w określonym czasie.

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl