Etapy badań marketingowych

W badaniach marketingowych również musimy przestrzegać wszelkich z góry określonych standardów, dlatego też warto zapoznać się z etapami ich tworzenia.

1. Na samym początku musimy określić cel badania, jak również ustalić problematykę, którą zamierzamy zbadać. Następnie musimy określić do jakiej grupy społecznej będziemy kierować nasze badanie, czyli musimy określić jaka grupa społeczna ma wziąć udział w badaniu. Trzeba określić płeć respondentów, ich wiek, wykształcenie, obszar zamieszkania i wiele innych czynników, wszystko w zależności od potrzeb badania. Musimy też ustalić wielkość próby, czyli liczbę osób, która weźmie udział w badaniu.

2. Następnym etapem jest określenie metody, która posłuży nam na potrzeby zrealizowania badania. Do wyboru mamy badania prowadzone techniką ilościową, jak również techniką jakościową, naturalnie wszystko w zależności od celu badania. Ważną rzeczą jest, by wcześniej skomponować pytania, które zadamy respondentom. Należy pamiętać, że za nim pytania posłużą nam na potrzeby przeprowadzenia badań, musimy najpierw określić, czy dane pytania są poprawnie interpretowane przez potencjalnych respondentów.

3. Po zdefiniowaniu najistotniejszych informacji, czas zabrać się do realizacji badania. Czyli mówiąc w skrócie, przeprowadzamy badanie metodą, którą wcześniej ustaliliśmy.

4. Po ukończeniu tego etapu nadszedł czas, by opracować wcześniej zebrane informacje, aby jak najlepiej zobrazować wyniki z badania. Naturalną rzeczą jest, by wyniki z badań przedstawione były w sposób rzetelny, tak by jak najlepiej określić rozwiązania na wcześniej postawiony problem.

5. Na samym końcu, jak że również istotna kwestia. Zebrane wcześnie wyniki z badań, jak również całe opracowanie, które przygotowaliśmy należy w jak najlepszy sposób przedstawić zleceniodawcy, który zlecił nam wykonanie tego zadania. Pamiętając, iż to w jaki sposób zaprezentujemy wyniki z badań, może mieć wpływ na dalszą współpracę z tym klientem.


Dominik Michnikowski

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl