Wszystkie informacje - Firma

Słaba kondycja polskiej służby zdrowia jest impulsem dla rozwoju prywatnych usług w sektorze opieki zdrowotnej. Na rynku pojawiają się przedsiębiorcy oferujący usługi oparte na nowych technologiach dofinansowanych z funduszy unijnych. Wśród nich znajduje się także teleopieka. W krajach skandynawskich system opieki domowej i mobilnej jest uzupe...

W jaki sposób pracodawca powinien nabywać majątkowe prawa autorskie od swojego pracownika? Czy może kupić je w całości czy w części? Czy wszystkie prawa można zbyć? To pytania, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców współpracujących lub pracujących na co dzień z twórcami, a także samych autorów, którzy zarabiają na swych umiejętnościach w op...

Od niedawna w Polsce istnieje techniczna możliwość składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. E-deklaracje, bo o nich mowa, są to formularze podatkowe, dzięki których istnieje możliwość wypisania ich przy pomocy komputera. Po czym odesłania ich przy pomocy Internetu właściwemu urzędowi skarbowemu. Interaktywne deklaracje podatkowe są do...

Jak dotąd wiele kontrowersji zbudziła sprawa, opodatkowania przychodu z tytułu ... ...

W oparciu o kryzys, przeciętnemu kowalskiemu coraz trudniej o uzyskanie kredytu ... ...

Według obecnych danych, polska nie jest gotowa, aby przystąpić do strefy ... ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl