Wszystkie informacje - Firma

Celem niniejszej publikacji jest systematyzacja wskazanych w art. 65 § 2 kodeksu cywilnego reguł interpretacyjnych umów. Ich znajomość pozwoli efektywnie wykorzystać czas, który w przeciwnym wypadku będzie musiał być poświęcony na zaangażowanie się w często wieloletni spór powstały na tle odmiennej interpretacji treści umowy łączącej strony. M...

Zakłady wzajemne są ważnym segmentem sektora rozrywkowego. Udział w nich jest powszechnie akceptowany i uważany za hobby oraz bezpieczną formę rozrywki. Doświadczenie z dojrzałych rynków Europy Zachodniej pokazuje, że firmy bukmacherskie - świadczące usługi legalnie, płacące podatki i prowadzące działalność z uwzględnieniem społecznej odpowied...

Spółka akcyjna, jeden z dwóch typów występujących w polskim systemie prawnym spółek kapitałowych jest związkiem osób, które ją tworzą i którym przysługują określone prawa związane z tym uczestnictwem. Emanacją uczestnictwa w spółce akcyjnej jest akcja, czyli prawo podmiotowe przysługujące akcjonariuszowi. Poszczególne akcje jako kompleksy praw...

Praktycznym wyrazem powyższych twierdzeń jest art. 163 Kodeksu spółek handlowych, w którym to ustawodawca, jako jeden z warunków powstania spółki z o. o. wymienia wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego to jeden z podstawowych obowiązków wspólników nowo po...

Accreo Taxand serdecznie zaprasza na cykl spotkań regionalnych pod hasłem: "Lepszy Biznes. Porozmawiaj. Zastosuj. Zasmakuj w sukcesie". Nasza firma jest partnerem tego projektu, a jego głównym organizatorem jest Wydawnictwo Business Dialog. Celem projektu jest podniesienie profesjonalizmu zarządzania firmą i skuteczności na rynku. Spotkania od...

Przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia publiczne muszą zmagać się ze szczególnie sformalizowanymi procedurami przetargowymi. Trudność sprawia nie tylko zakres dokumentów i informacji wymaganych przez zamawiającego. Surowe reguły dotyczące formy pism i zaświadczeń czy też trybu ich wystawienia przez właściwe podmioty są częstą przyczyną odr...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl