Wszystkie informacje - Firma

Zaznaczone na mapie granice między państwami już dawno przestały mieć znaczenie dla biznesu. Dzięki istnieniu Unii Europejskiej nie tylko podróżowanie czy osiedlenie się w każdym kraju europejskim jest możliwe. Łatwiejsze jest również eksportowanie produktów czy usług i szukanie nowych rynków zbytu za granicą.        ...

Analizy BIG InfoMonitor wskazują, że firmy, które tracą płynność finansową przestają najpierw płacić kontrahentom. W weryfikacji wiarygodności płatniczej przedsiębiorców pomagają biura informacji gospodarczych. To właśnie w ich bazach możemy trafić na pierwsze sygnały o problemach finansowych naszych partnerów biznesowych. W styczniu 2015 roku...

Najnowsze dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach potwierdzają utrzymywanie się korzystnych tendencji. Firmy coraz chętniej zatrudniają pracowników i zwiększają pensje. To świadczy nie tylko o tym, że znajdują się one w dobrej kondycji, ale przede wszystkim wskazuje, że polska gospodarka ma przed sobą dobre perspektywy. ...

 Jest to jedna z najstarszych wprowadzonych zasad standaryzacji, jednocześnie jest to norma podstawowa, rozpoznawana i akceptowana na całym świecie. ...

Stwierdzenie to znajduje swoje potwierdzenie w twardych danych liczbowych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. W 2014 roku firmy z zagranicy zamówiły raporty handlowe o ponad 124 tys. polskich firm. Badając je pod względem ich kondycji finansowej, ryzyka współpracy i działalności. To w porównaniu do roku 2013 stanowi wzrost o blisko 18 proc...

 Planując wydatki na działalność operacyjną wiele firm staje przed koniecznością skorzystania z usług firm zewnętrznych. O ile jednak usługi IT, księgowość czy nawet działy kadr i płac są dosyć często obsługiwane jako usługi obce, o tyle działy administracji znacznie rzadziej. ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl