Firma- Formularze NIP

Formularze NIP
NIP-1
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne 1) osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
NIP-2
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne 1) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2/A
Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
NIP-3
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszeniowe aktualizacyjne 1) osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-5
Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
NIP-B
Informacja o rachunkach bankowych
NIP-C
Informacja o miejscach wykonywania działalności
NIP-D
Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową
koniec

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl