Świadczenia przedemerytalne
Świadczenia przedemerytalne
Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2010 roku
Obowiązujące od 1 marca 2010 roku Kwota
dopuszczalna miesięczna kwota przychodu 1.551,50 zł
graniczna miesięczna kwota przychodu 2.172,10 zł
dopuszczalna roczna kwota przychodu 18.618,00 zł
graniczna roczna kwota przychodu 26.065,20 zł
koniec

 

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl