Dodatki do emerytur i rent
Dodatki do emerytur i rent
Obowiązujące od 1 marca 2011 roku Kwota
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 186,71 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie
niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
280,07 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 350,94 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku
kombatanckiego
186,71 zł
dodatek kompensacyjny 28,01 zł
Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym
ofiarom działań wojennych
611,67 zł
koniec

 

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl