Informacje dla rolnictwa, produkcji rolno-spożywczej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa


Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 (wejście od ul. Mazowieckiej 15)
50-411 Wrocław
Sekretariat Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich:
pok. 313,
tel.: 071 776 93 50,
fax: 071 776 94 00


Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl