Co to jest urlop proporcjonalny?

  0
  123

   Urlop wypoczynkowy i obliczanie dni wolnych, jakie przysługują poszczególnym pracownikom to obszerne zagadnienia. Część zatrudnionych nie zawsze wie, co dokładnie przysługuje im w tej materii. Czym jest urlop proporcjonalny i kiedy się z niego korzysta?

   

  thumbnail - Co to jest urlop proporcjonalny?Nie każdy pracownik wie, jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca nie tłumaczy niezrozumiałych kwestii, pracownik może nie wiedzieć, co mu przysługuje i dlaczego. Warto wskazać, że taka sytuacja ma miejsce choćby w odniesieniu do urlopu proporcjonalnego. Jego problematyka została uregulowana przez ustawodawcę w przepisach Kodeksu pracy.
   
  Przez urlop proporcjonalny rozumie się urlop, który należy się pracownikowi, jeżeli w ciągu roku kalendarzowego zmieniał on np. zakład pracy. W takim przypadku osoba zatrudniona ma prawo do urlopu u dotychczasowego pracodawcy i w kolejnej firmie.
   
  A co wiesz na temat urlopu bezpłatnego? Urlop bezpłatny – kiedy o niego wnioskować? Więcej informacji w artykule: http://www.praca-cieszyn.pl/porady-dla-pracownikow/551/urlop-bezplatny-kiedy-o-niego-wnioskowac.
  Urlop proporcjonalny – jak to wygląda w praktyce?
   
  Zgodnie z art. 1551 Kodeksu pracy, z urlopu proporcjonalnego skorzystać można u dwóch pracodawców:
   
  u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
  u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
  a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
   
  b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.
   
  Jeżeli zdarzy się sytuacja, że pracownik wykorzysta u swojego pierwszego pracodawcy większą ilość dni wolnych niż mu przysługiwały, kolejny pracodawca będzie upoważniony do zmniejszenia jego wymiaru urlopu wypoczynkowego. (Czytaj: urlop proporcjonalny). 
   
  Stosowanie i obliczanie urlopu proporcjonalnego
   
  Urlopu proporcjonalnego nie stosuje się wyłącznie w stosunku do pracowników zmieniających miejsce pracy w ciągu roku kalendarzowego, lecz także w stosunku do zatrudnionych, którzy:
   
  nie przepracowali u danego pracodawcy wszystkich miesięcy w roku kalendarzowym,
  powracają do zakładu pracy u dotychczasowego pracodawcy po trwający min. jeden miesiąc urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służbowy wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
   
  Z punktu widzenia stron podpisujących umowę o pracę ważne jest też to, w jaki sposób prawidłowo wyliczyć urlop proporcjonalny. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, do jakiego prawo może nabyć pracownik. Pracodawca wyliczający dni przysługujące jego podwładnemu musi pamiętać o konieczności zaokrąglania niepełnego urlopu w górę.
   
  Według jakich zasad oblicza się wymiar urlopu proporcjonalnego? (Polecamy artykuł: Co to jest urlop proporcjonalny i jak się go oblicza?).
   
  Przy obliczaniu urlopu proporcjonalnego nie uwzględnia się niepełnych miesięcy kalendarzowych, w których pracownik korzystał np. z urlopu bezpłatnego.
   
  Niezależnie od powodu rozstania
   
  Wyliczenie dni wolnych przysługujących pracownikowi następuje niezależnie od tego, jaka ze stron umowy o pracę zdecydowała się na rozwiązanie stosunku pracy. Znaczenia nie mają również przyczyny, dla których np. pracodawca postanowił wypowiedzieć umowę swojemu podwładnemu.
   
  Zasady i sposób wyliczania urlopu proporcjonalnego będą miały też zastosowanie w stosunku do pracowników rozwiązujących umowę o pracę z uwagi na fakt osiągnięcia wieku emerytalnego i przejścia na emeryturę.
   
   
   
  142237094309969600 - Co to jest urlop proporcjonalny?
  Ciekawe artykuły ?
  Bądź z nami na bieżąco zapisując się na nasz newsletter
  Zapisz

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here