Komentarze walutowe

 Kolejny raz głos w tym tygodniu zabrał wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Witold Koziński. Zaznaczył, iż NBP wczorajszą interwencją, chciał bardziej „ustabilizować” rynek, w związku z tym zaangażowane środki były znacznie mniejsze, niż w we wrześniu, czy październiku. Nie wykluczył tym samym kolejnych interwencji, które jak dodał mog...

 Dzisiejsze notowania pokazały, iż sytuacja na rynku walutowym nie była zbyt napięta w przypadku głównych par walutowych. Ukazały się również dane makroekonomiczne dotyczące wskaźnika PKB w USA – nie są one zadowalające. EUR/USD wzmocnił lekko swoją pozycję, co było spowodowane negatywnymi danymi odnośnie PKB w USA. Wskaźnik PKB...

 Dzisiejszy dzień przyniósł spadki w notowaniach złotego, który obecnie znajduje się w trendzie spadkowym i przed sobą ma kolejne spadki. Odnotowano również spadek EUR/USD. Kurs EUR/PLN pnie się w górę. Przez 7 godzin wartość euro wzrosła o ponad 3 grosze. Najniższa dzisiejsza wartość to 4.4216, a największa to 4.4576. Waha...

 Negatywne wypowiedzi przedstawiciela agencji Moody’s nt. perspektyw francuskiego ratingu (zwrócono uwagę na ryzyko wzrostu kosztów obsługi długu i słabnący wzrost gospodarczy), a także dalszy brak konstruktywnych rozwiązań, jak strefa euro może wyjść z kryzysu, stały się dzisiaj rano pretekstem do osłabienia wspólnej waluty na globalnych...

Zdaniem ankietowanych przez agencję Thomson Reuters analityków, istnieje 48 proc. szans, że ECB zdecyduje się na operację „drukowania pieniądza”, co mogłoby mieć miejsce w końcu pierwszego kwartału 2012 r. Niemniej, tylko 25 z 49 z nich spodziewa się, że ECB rzeczywiście przejmie rolę „pożyczkodawcy ostatniej instancji” i będzie masowo skupowa...

Mimo dobrych danych dla dolara nie odniósł on zbyt dobrych wyników, a nawet spadł względem niektórych kluczowych walut. Jaka jest natomiast perspektywa dolara z uwagi na dłuższy termin czasu, czy dolar rzeczywiście utrzymuje swoją wartość? W przypadku najbardziej płynnej pary walutowej, jaką jest EUR/USD dolar osłabł w stosunku do euro. Obecni...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl