Komentarze walutowe

Zgodnie z założeniami, na lipcowym posiedzeniu Fed zaostrzył przekaz, lecz nie zasugerował, że do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp dojdzie we wrześniu. Ten termin nadal wchodzi w grę. Zdecydują dane z gospodarki. Podwyżka w tym roku jest praktycznie przesądzona. Euro pod presją, dolar z potencjałem do dalszego umocnienia przed końcem roku. Złot...

W amerykańskiej gospodarce panują sprzyjające warunki do podwyżek stóp procentowych. Fed zwleka z nimi, by maksymalnie utrwalić pozytywne tendencje po niszczącej recesji z końca ubiegłej dekady. Rozpocznie normalizację polityki monetarnej w tym roku. Dziś powinniśmy dowiedzieć się więcej na temat początku tego cyklu. ...

Złoty zyskuje w ślad za umacniającym się euro, ale w średnim terminie ma solidniejsze podstawy do aprecjacji niż wspólna waluta. Słabość giełd wobec nawrotu spadków cen akcji w Chinach to podstawowa charakterystyka rynków początku tygodnia. W oczekiwaniu na Fed duża zmienność kursów może się utrzymywać. Rezerwa Federalna najpewniej nie zapowie...

Klimat inwestycyjny na otwarciu tygodnia budowany jest w oparciu o spadające ceny surowców, obawy o chiński wzrost gospodarczy i niepewność o najbliższe decyzje Fed. Mieszanka ta rozdziera USD, podtrzymuje presję na walutach surowcowych i daje wsparcie dla bezpiecznej przystani - JPY. EUR ma wsparcie w postaci redukcji krótkich pozycji. ...

Notatki z ostatniego posiedzenia Banku Anglii, na którym nie zmieniono parametrów polityki monetarnej, ujawniły bardziej jastrzębią retorykę ze strony niektórych członków MPC. Zwróconą uwagę, że płace wzrosły w ostatnim czasie bardziej niż oczekiwano, co dla niektórych było oznaką, że inflacja może osiągnąć cel inflacyjny szybciej niż oczekiwa...

Wyraźne pogorszenie nastrojów przedsiębiorców i konsumentów w Chinach może oznaczać wznowienie napięć na rynkach finansowych oraz spowolnienie gospodarki. W długim terminie jest to niekorzystny impuls dla rynków wschodzących i towarowych. W krótkim horyzoncie oczy inwestorów skupią się na głosowaniu kolejnych reform w greckim parlamencie, choć...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl